Nếu bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp với cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, Long Biên Ford, Long Biên Hà Nội chính là sự lựa chọn của bạn.

HIỆN NAY CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ LONG BIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

1. QUẢN ĐỐC SỬA CHỮA CHUNG

Xem chi tiết

2. ĐIỀU PHỐI VIÊN

Xem chi tiết

3. ĐIỀU PHỐI VIÊN

Xem chi tiết


 Hãy liên hệ Long Biên Ford